Bewindvoerder Heerhugowaard

Blog

Oververzekerd

16-09-2021

Wij vinden het in Nederland een fijn gevoel als we goed verzekerd zijn tegen schade, diefstal en bijvoorbeeld gezondheid. Echter betalen wij vaak te veel aan extra dekkingen of aanvullende polissen die niet eens echt nodig zijn. Wij betalen ongeveer 5% van ons inkomen aan verzekeringen, en vaak zijn Nederlanders dubbel gedekt.

Kinderen die niet goed met geld leren omgaan, hebben later twee keer zo vaak betalingsachterstanden. Daarom is het van groot belang om kinderen al jong financiële vaardigheden bij te brengen, juist in dit digitale tijdperk waarin geld een stuk minder zichtbaar is. Toch is dit geen verplichte lesstof in het basisonderwijs. Daarom biedt de Volksbank ...

Ben jij aan het eind van elke maand druk op zoek naar wat achtergebleven muntjes tussen de bank? Of stuur je je vrienden een Tikkie met 'please help me out, I'm broke'? Dan is deze methode perfect voor jou. Met de 50/30/20 methode hou jij gegarandeerd bakken met geld over.

Uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) blijkt dat 40 procent van de Nederlanders het lastig vindt overzicht te houden over hun financiën. Digitalisering is een van de oorzaken. Een paar tips voor iedereen die meer inzicht wil in zijn geldzaken.

Curatele is een maatregel om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken, bezit en persoonlijke zaken kan zorgen. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld niet zelfstandig contracten afsluiten of gezag over kinderen hebben.

De zorgtoeslag gaat volgend jaar omhoog. De uitkering, die mensen met een kleinere portemonnee moet helpen de zorgkosten te betalen, stijgt tientallen euro's meer dan de zorgpremie. Klik hier voor meer informatie.

Er zijn steeds meer werkenden die in armoede leven. Mensen met een beroep als doktersassistent, kapper, receptionist of caissière, maar ook politieagenten of onderwijzers komen in de knel. Dat zijn beroepen die de samenleving hard nodig heeft. Er worden 8 concrete maatregelen aan de Tweede Kamer voorgesteld voor het bieden van bestaanszekerheid aan...

De bijstandsnormen zijn per 1 juli gewijzigd. Als gevolg hiervan veranderen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen. Klik hier voor het actuele overzicht van de normbedragen.

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Daar komt bij dat iemand met een pgb principe vrij is om zelf zijn/haar...