Bewindvoerder Heerhugowaard

Curator

VH Bewindvoering ondersteunt ook personen die onder curatele zijn gesteld. De curator vertegenwoordigt de onder curatele gestelde persoon en behartigt zijn persoonlijke en financiĆ«le belangen. Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van de persoon en zijn vermogen en om misbruik van zijn situatie door anderen te voorkomen. De kantonrechter benoemt de curator. 

Taken curator


De onder curatele gestelde is handelingsonbekwaam. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de onder curatele gestelde, treedt voor hem/haar op en behartigt de financiĆ«le en andere belangen van de onder curatele gestelde. De positie van de curator lijkt dan ook veel op die van ouders of voogd. Voor praktisch elke handeling en beslissing moet de curator toestemming geven. Is iemand onder curatele gesteld, dan verliest die persoon immers zijn handelingsbekwaamheid. Hij/zij kan bijvoorbeeld niet meer zelfstandig een huur- of koopovereenkomst sluiten.  Net als een bewindvoerder voert de curator eveneens het beheer over de goederen van de betrokkene (geld, loon, pensioen, uitkeringen, vorderingen, schulden, huis, meubels, sieraden en andere bezittingen) en net als een mentor beslist de curator over persoonlijke zaken, bijvoorbeeld over waar de betrokkene woont, behandelplannen en medische behandelingen.