Bewindvoerder Heerhugowaard

Over mij

Betrokkenheid, Openheid en Betrouwbaarheid

Mijn naam is Shanna van Halderen. Ik heb de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlening alsmede Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gevolgd, in 2014 ben ik afgestudeerd. Gedurende mijn studie heb ik ervaring opgedaan bij diverse hulpverleningsinstanties. Na mijn studie heb ik bij verschillende gemeentes gewerkt waarbij ik mij voornamelijk bezig heb gehouden met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Zodoende heb ik kennis gemaakt met mensen die hun financiële belangen tijdelijk of blijvend niet meer kunnen behartigen. Dit heeft mij gemotiveerd om hen begeleiding te willen bieden en als bewindvoerder/mentor aan de slag te gaan. Door mijn werkervaring en opleiding kan ik mij goed verplaatsen in de situatie en gevoelens van anderen. Bij mijn werkwijze staat daarom een persoonlijke aanpak centraal, waarbij ik waarde hecht aan tijd en aandacht voor de cliënt. Ik vind het belangrijk dat u een goed gevoel bij mij heeft, omdat het niet zomaar iets is om uw financiën uit handen te geven. Openheid en transparantie staan eveneens centraal. 

Ik voldoe aan de wettelijke kwaliteitseisen conform het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren, getoetst door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Daarnaast ben ik als bewindvoerder, mentor en curator benoemd door het Bewindsbureau van de Rechtbank. Tot slot werk ik nauw samen met hulpverleningsinstanties en met andere relevante instanties als het UWV, de rechtbank, gemeentes en financiële instellingen. Ik kan hierdoor de juiste financiële ondersteuning bieden voor mensen die daar zelf niet toe in staat zijn.

Bewindvoerder in de regio Noord-Holland                                  Gevestigd te Heerhugowaard