Bewindvoerder Heerhugowaard

Mentor

VH Bewindvoering ondersteunt ook mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Het gaat dan om niet-financiĆ«le belangen. Gedacht kan worden aan dementerenden, verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patiĆ«nten, jongeren met geen tot weinig netwerk of mensen die in een coma liggen. Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. 

Taken


   • Belangenbehartiging
    Opkomen voor de persoonlijke belangen van de betrokkene
   • Advisering
    De betrokkene adviseren bij het nemen van persoonlijke beslissingen
   • Vertegenwoordiging
    De betrokkene vertegenwoordigen in zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding
   • Opbouw en behoud van vertrouwen
    Een vertrouwensband is van belang voor het uitvoeren van de taken. Daarnaast maakt het de mentor in staat te handelen vanuit de gewoonten, wensen en behoeften van de betrokkene