Bewindvoerder Heerhugowaard

Werkwijze bewindvoering

Hoe werkt bewindvoering?

Aanmelding

U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met VH Bewindvoering om uw situatie te bespreken. U krijgt vrijblijvend informatie over beschermingsbewind, de aanvraagprocedure en de bewindvoerder kosten. Ook is het mogelijk dat iemand anders namens u contact met VH Bewindvoering opneemt. Er kan dan een afspraak worden gemaakt om te onderzoeken of beschermingsbewind een passende maatregel voor u is.  Het is mogelijk om de afspraak bij u thuis te laten plaatsvinden. Bij dit gesprek kan desgewenst een begeleider bij aanwezig zijn. 

 Kennismakingsgesprek 
In het vrijblijvende kennismakingsgesprek wordt besproken wat beschermingsbewind is, wat u van mij kunt verwachten en wat ik van u verwacht. Daarnaast nemen we al uw inkomsten, uitgaven en eventueel aanwezige schulden samen door. Aan het einde van dit gesprek vullen we samen de benodigde formulieren in en sturen we deze op naar de rechtbank om de bewindvoering op te starten. Dit gebeurt alleen als u besluit de samenwerking met mij aan te gaan.

 Indienen en behandeling van uw aanvraag voor bewindvoering
Als alle stukken compleet zijn, dan zal het verzoekschrift om onder bewind gesteld te worden naar de kantonrechter worden verzonden. De kantonrechter zal het verzoek in behandeling nemen. Het kan voorkomen dat u een uitnodiging ontvangt voor een zitting, waarbij de kantonrechter aan u zal vragen of u akkoord gaat met de benoeming van de bewindvoerder en de onderbewindstelling. Ik zal hier ook bij aanwezig zijn. Wanneer u akkoord gaat, zal de kantonrechter een beschikking opmaken waaruit blijkt dat u onder bewind staat. 

 Opstart en uitvoering
In deze fase worden er twee bankrekeningen voor u aangevraagd. Eén beheerrekening, waarvan alle noodzakelijke betalingen worden gedaan (u heeft hier geen toegang toe) en één leefgeldrekening (hier heeft u wel toegang toe). Er wordt in deze fase ook een budgetplan opgesteld. Na het opstellen van het budgetplan worden alle relevante instanties en bedrijven aangeschreven met de mededeling dat u onder bewind staat en dat eventuele post naar VH Bewindvoering dient te worden verzonden. Hierdoor wordt er voor u meer rust gecreëerd. Na ontvangst van uw inkomen zal het beheer van uw vermogen daadwerkelijk beginnen. U kunt te allen tijde een overzicht ontvangen van de gedane betalingen en contact met VH Bewindvoering opnemen bij vragen. 

Evaluatie
Indien er tussentijdse veranderingen plaatsvinden, zoals het wisselen van een baan of een verhuizing dient u dit altijd aan te geven, zodat betalingen hierop kunnen worden aangepast. Daarnaast is het mogelijk om tussentijds een evaluatiegesprek aan te vragen, te wisselen van bewindvoerder of het beheer weer zelf op u te nemen. Alle relevante instanties zullen hiervan dan op de hoogte van worden gesteld.