Bewindvoerder Heerhugowaard

Taken bewindvoerder

Wat doet een bewindvoerder?

Een beschermingsbewindvoerder biedt financiële ondersteuning en beheert en beschermt het vermogen van een cliënt. Het doel van bewindvoering is om financiële problemen op te lossen en verdere financiële problemen te voorkomen. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en uitgaven, doet onderzoek naar de financiële problematiek en neemt waar nodig financiële beslissingen. Jaarlijks legt de bewindvoerder over zijn handelen rekening en verantwoording af ten overstaan van de Kantonrechter. 

Taken bewindvoerder

 • Aanvragen van het bewind
 • Het opstellen van een budgetplan (alle inkomsten en uitgaven in kaart brengen) 
 • Het openen van een beheer-en leefgeldrekening
 • Het uitvoeren van betalingen volgens het budgetplan
 • Contact opnemen met relevante instanties bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen of subsidies
 • Kwijtscheldingsverzoeken voor gemeentelijke belastingen 
 • Aanvragen van bijzondere bijstand
 • Aanvragen huur-zorgtoeslag-kindgebondenbudget
 • Aanvragen verzekeringen zoals aansprakelijkheidsverzekering, inboedel en uitvaartverzekering 
 • Begeleiding naar schuldhulpverlening
 • Verwerking van binnenkomende post
 • Het verzorgen van de belastingaangifte van box 1
 • Het treffen van betalingsregelingen 
 • Afleggen rekening en verantwoording aan de kantonrechter
 • Maandelijks versturen van een overzicht van inkomsten/uitgaven naar de cliënt