Bewindvoerder Heerhugowaard Bewindvoerder Heerhugowaard

Op welke tegemoetkomingen heeft u recht?

15-01-2020

Er bestaan allerlei tegemoetkomingen. Soms meer dan u denkt. Bereken hier in een paar stappen op welke bedragen u mogelijk recht heeft. 

Je hebt bijvoorbeeld: 

Zorgtoeslag
Iedereen van 18 jaar of ouder kan misschien een bijdrage krijgen in de kosten voor zijn (Nederlandse) zorgverzekering. Dit hangt af van de hoogte van je inkomen en vermogen.

Huurtoeslag
Betaal je relatief veel huur, dan krijg je misschien huurtoeslag. De huur die je betaalt, moet binnen bepaalde grenzen blijven. Deze mag niet te laag zijn en niet te hoog. Hoe hoog precies hangt af van je omstandigheden.

Kinderopvangtoeslag
Wil je werken of studeren en je kinderen naar de kinderopvang brengen, dan krijg je waarschijnlijk kinderopvangtoeslag. Hoeveel je krijgt, hangt af van je inkomen en hoeveel kinderen naar de opvang gaan.

Kindgebonden budget
Je hebt recht op een kindgebonden budget als je 1 of meer (pleeg-, stief-) kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar.  De hoogte hangt af van: je inkomen, het aantal kinderen, hun leeftijd en je vermogen.

Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden om tegemoetkomingen te krijgen denk bijvoorbeeld aan: individuele inkomenstoeslag, eventuele vergoedingen vanuit de WMO, bijzondere bijstand, kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen etc. VH Bewindvoering kijkt per situatie wat er mogelijk is.