Bewindvoerder Heerhugowaard

Kosten bewindvoering

Wat kost een bewindvoerder?

De kosten voor het beschermingsbewind zijn geregeld binnen het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). Klik hier voor de actuele tarieven 2020.

Als er in uw inkomen geen ruimte is om de bewindvoeringskosten te betalen, dan kan het zijn dat u mogelijk in aanmerking komt voor bijzondere bijstand waaruit de kosten voor het bewind kunnen worden voldaan door uw gemeente. De hieraan verbonden voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. 

Bijzondere bijstand is voor alle mensen met een laag inkomen en die weinig of geen vermogen bezitten. Het is er dus niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering, maar voor iedereen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau, voor mensen met een laag salaris, een WAJONG-uitkering of een AOW-uitkering.

Indien u meer informatie wenst over de bijzondere bijstand dan kunt u contact opnemen met VH Bewindvoering die u hierover verder zal informeren en zo nodig voor u zal aanvragen. Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend.