Bewindvoerder Heerhugowaard

Bewindvoering aanvragen

Als u hulp nodig heeft bij het beheren van uw financiƫn of bij het aflossen van schulden, is bewindvoering misschien iets voor u. In overleg met u wordt besloten om beschermingsbewind aan te vragen. Hieronder staat in grote lijnen beschreven wat er moet gebeuren.

Afspraak
U stuurt een bericht via het contactformulier op mijn site. In het bericht schrijft u uw naam, adres en telefoonnummer. U stelt uw vraag. U kunt ook vragen of ik u wil terugbellen.

U kunt mij ook bellen voor een afspraak. Mijn telefoonnummer staat op de contact pagina. Tijdens het eerste gesprek geef ik informatie over bewindvoering en de aanvraagprocedure. Ik zal uitleggen waar u eventueel hulp bij nodig heeft. Indien u met VH Bewindvoering verder wenst te gaan, dan wordt het aanvraagformulier voor het bewind ingevuld. Aan directe familieleden wordt gevraagd of er bezwaar is tegen de onderbewindstelling. Zo nee, dan dient het formulier akkoordverklaring te worden ingevuld. Ik zal daarna het formulier bereidverklaring indienen. 

Plan van aanpak
Voordat het beschermingsbewind door de rechter wordt uitgesproken moet de bewindvoerder een plan van aanpak maken. In het plan staat minimaal het volgende beschreven:

  • Het doel van het beschermingsbewind;
  • De gemaakte afspraken om het doel van uw beschermingsbewind te bereiken;
  • Wat u van uw bewindvoerder mag verwachten;
  • Wat de bewindvoerder van u mag verwachten;
  • Wie uw contactpersoon is;
  • Wanneer u uw contactpersoon kunt bereiken;
  • Wie de vervanger is bij afwezigheid;
  • Het maandelijks verstrekken van een financieel overzicht van uw rekening;
  • Een budgetplan;
  • Een voorlopig schuldenoverzicht.

Als het plan van aanpak is afgerond, wordt dit naar de rechter verzonden, samen met het verzoekschrift, de akkoordverklaring van directe familieleden en de bereidverklaring van de bewindvoerder.  De rechter neemt uiteindelijk een beslissing, welke u thuis krijgt gestuurd.